• 77950171-77130762
 • info@madaenconcrete.ir

���������� ��������


  نام محصول: کفپوش بتنی
  کد:  نام تجاری کفپوش بتنی
  ابعاد 10*20
  20*20
  40*40
  روش تولید پرس خشک (بدون بند)
  حداقل مقاومت خمشی 55 مگاپاسگال
  مقاومت سایشی حداکثر 20 میلیمتر
  جمع شدگی خطی حداکثر 25/0 میلی متر
  حداکثر درصد جذب آب حداکثر 5% وزن
  مقاومت در برابر ذوب و یخبندان بعد از 50 سیکل یخبندان آسیب ندید

   

  کفپوش 40*40 20 کیلوگرم
  کفپوش 20*20 5 کیلوگرم
  کفپوش 20*10 2.5 کیلوگرم

   

  کاربردها:

  • سیستم های روسازی کف و ضد سرخوردگی
  • مکان هایی که تحت سایش شدید قرار دارند
  • سطح معابر، پیاده روها و تقاطع ها
  • رویه ریپ ها، شیب ها و پیچ ها
  • کف های هشداردهنده و سرعت گیر حاشیه ای و عرضی جاده ها و اتوبان ها و رویه های محدوده های ایستگاه عوارضی
  • کف سازی صنعتی و تزئینی
  • پارکینگ ها، انبارها و بندرگاه ها
  • کف پله های محوطه های بیرونی
  • رویه محوطه های پالایشگاهی و جایگاه های سوخت گیری